Creation-Schepping.info

Ben Snijders

Wie is Ben Snijders?

Ben SnijdersBen Snijders is in 1948 geboren te Asten als jongste in een Rooms-Katholiek gezin van negen kinderen.

Hij vond het geloof boeiend.

Al in zijn vroege jeugd kwam hij tot de overtuiging dat er een Schepper moest bestaan.

Als ongeveer 30-jarige, niet kerkelijk gebonden gelovige, volgde hij bijbelstudies en kwam zo in aanraking met de Statenvertaling.

In de loop der jaren raakte hij er van overtuigd dat de Bijbel (SV) het woord van God en volledig waarheid is.

Na zijn wis- en natuurkundige opleiding is hij een eigen bedrijf gestart.

Op 48-jarige leeftijd is hij gestopt met zijn actieve werkzaamheden en heeft zich volledig toegelegd op zelfstandige bijbelstudie. 

De belangrijkste studies betreffen de volgende onderwerpen:

De schepping (Genesis 1:1-10).

De maat van de El en de grootte van de hemel der hemelen (Jeremia 31:37).

Het zondvloedverhaal (o.a. de aanvang, tijdsduur en de hoogte waar de ark tot rust kwam).

De chronologie van de schepping tot de verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar.

Het tijdrekenen; met name de tijdsduur van de heilsgeschiedenis, met behulp van de zon en maan (Genesis 1:14).

De genealogie van de Heer Jezus, inclusief de “verborgen” regeerperiode van koning Sallum (Jeremia 22:11).

Deze ogenschijnlijk losse onderwerpen hebben ook raakvlakken met elkaar.

Niet alle studies zijn op schrift gesteld.

Wie is Ben Snijders?                   

© 2024 Creation-Schepping.info

Thema door Anders Norén