Creation-Schepping.info

Ben Snijders

Goddelijke Tijdslijn

Van de schepping tot de verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar

Alweer iemand die zich heeft bezig gehouden met de chronologie van de Bijbel en tijdrekenen.

Inderdaad dat is ook zo, maar wel anders. De auteur heeft bij aanvang van zijn studie in 1998 slechts de volgende uitgangspunten gesteld:

  • –  Voor de chronologie is uitsluitend de Bijbel (Statenvertaling) geraadpleegd en onvoorwaardelijk als het Woord van God aangenomen.
  • –  Voor het verkrijgen van een chronologie met jaartallen is het jaar 510 vóór Christus (het 19e jaar van Nebukadnezar) als begin genomen. De auteur is het met dat jaartal om hem moverende redenen eens. De tijdslijn van schepping tot de verwoesting van Jeruzalem is in delen ontstaan en daarna samengevoegd. De grafische weergave is duidelijk genoeg en kan aan de hand van de aangegeven bijbelplaatsen gecontroleerd worden. Dit is helderder dan tekst. Toch is op enkele plaatsen enige toelichting gegeven. Na bestudering zult u beamen hoe nauwkeurig de Bijbel is indien u deze als ware bron aanhoudt. Als u er mee eens bent kunt u zich ook de vraag stellen: waarom is er nooit iemand geweest die het op deze wijze heeft uitgewerkt (mogen zien)?

Voor het tijdrekenen zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren. (Genesis 1 : 14 – Statenvertaling)

a. De lengte voor een Zonnejaar (Zj.) is 365,242191542 dagen.

b. De gemiddelde duur van een synodisch Maan-maand is afgerond 29,530592 dagen.

c. De Joodse kalender met een cyclus van 19 jaren, te weten 235 Maan-maanden (bron a, en c = internet).

De belangrijkste gezette tijd is de Heilsgeschiedenis zelf. Het verband op de Goddelijke Tijdslijn (GT; ook “Gezette Tijd”) tussen enerzijds Zon-nejaren, Maan-maanden en dagen en anderzijds de basis voor de Joodse kalender, geeft over een periode van meer dan 7000 jaar een afwijking van nog geen seconde.

Bovengenoemde chronologie is slechts een deel van, zoals ik het noem, de Goddelijke Tijdslijn. (De heilsgeschiedenis van de schepping t/m de jongste dag, inclusief de 1000 jaren).

Om discussies te voorkomen wordt uitsluitend het deel van de chronologie uitgegeven dat in het Woord van God terug te vinden is.

Ben Snijders, 2016 / 2023
Met dank aan: SC, WdG, HS, MvT en MV

Goddelijke Tijdslijn

Verder Bericht

© 2024 Creation-Schepping.info

Thema door Anders Norén